: 25 , (15:11), 2020 .
:
 
 
 
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ /

03.10.2008

() 16-10
2


09:00 Portinado (POR) vs. Iliychevets Mariupol (UKR) 3-17 (1-3, 0-5, 0-4, 2-5)
10:45 LSTW Lodz (POL) vs. Amateur SC Duisburg (GER) 9-17 (3-2, 2-5, 1-6, 3-4)
12:30 VK Šibenik NCP (CRO) vs. CN Marseille (FRA) 13-7 2-1, 7-3, 1-1, 3-2)
17:00 Iliychevets Mariupol (UKR) vs. LSTW Lodz (POL) 16-10 (6-2, 3-1, 4-2, 3-5)
18:45 CN Marseille (FRA) vs. Portinado (POR) 19-2 (5-2, 5-0, 4-0, 5-0)
20:30 Amateur SC Duisburg (GER) vs. VK Šibenik NCP (CRO)


1 Volonchuk D.
2 Tsupryk O. 2
3 Shylin T. 3
5 Shevchenko K.
6 Vyshniakov A. 1
7 Dyakov D.
8 Piperko I. 2
9 Pantykov S. 3
10 Voitenko V.
11 Olefirenko R.
12 Ryabchenko S. 4
13 Obedinskyy Y. 1
1 2 3 4 5 6 0
1 Sibenik - NCP (Cro) 13:9 13:7 27:2 9 300 53 - 18
2 ASC Duisburg (Ger) 9:13 9:5 16:9 23:2 9 301 57 - 29
3 N.C. Marseile (Fra) 7:13 20:1 19:2 6 201 46 - 16
4 Ilyichevets (Ukr) 5:9 16:9 17:3 6 201 38 - 21
5 LSTW Lodz (Pol) 9:16 1:20 9:16 0 003 19 - 52
6 De Portinado (Por) 2:27 2:23 2:19 3:17 0 004 9 - 86

Copyright 2006-2010
""
Mariupolcity.com